Obavijest o upisima u vrtić za pedagošku godinu 2019./2020.

Temeljem članka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, članka 17. i 18. Statuta Dječjeg vrtića, članka 22. i 23. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin, i prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Labina, naznake KLASA:022-05/19-01/2-124, URBROJ:2144/01-01-19-1 od 07. svibnja 2019. godine na Plan upisa djece u novu pedagošku 2019/2020. godinu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin objavljuje:

 

O B A V I J E S T

o upisu djece u jaslice/vrtić za pedagošku 2019./2020. godinu

 

Obavještavaju se roditelji/skrbnici zainteresirani za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin za pedagošku 2019./2020. godinu da će se isti ostvarivati u periodu

 

od 27. svibnja do 31. svibnja 2019. godine

 

Zahtjev za upis možete preuzeti na mrežnim stranicama dječjeg vrtića www.dvlabin.hr, mrežnim stranicama Grada Labina www.labin.hr te u tajništvu dječjeg vrtića na adresi Labin, Prilaz Kršin 2 od 22. svibnja 2019. godine od 7,00 do 15,00 sati.

 

Ispunjen Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se

 • osobno predati u Centralnom vrtiću na adresi Prilaz Kršin 2, 52220 Labin ili
 • poslati preporučenom pošiljkom na adresu Prilaz Kršin 2, 52220 Labin sa naznakom “za upise” ili
 • predati putem web aplikacije na sljedećem linku: http://www.dvlabin.hr/upisi

U trenutku predaje dokumentacije, podnositelj Zahtjeva dobit će šifru zahtjeva koja će služiti za objavu rezultata, odnosno liste reda prvenstva.

Ukoliko se Zahtjev šalje poštom, podnositelj Zahtjeva dobit će poštom šifru zahtjeva.

Ukoliko se Zahtjev podnosi putem web aplikacije, podnositelj Zahtjeva dobit će potvrdu zaprimanja dokumentacije* putem e-maila kojeg je naveo u Zahtjevu, kao i šifru Zahtjeva.

* Napomena: Ukoliko podnositelj zahtjeva u roku od 24 sata ne dobije potvrdu zaprimanja zahtjeva putem e-maila kojeg je naveo u zahtjevu, znači da Zahtjev nije zaprimljen te Vas molimo da nam se u tom slučaju čim prije obratite telefonskim putem ili putem e-maila (upisi@dvlabin.hr).

 

Upisi će se odvijati u periodu od 27. svibnja do 31. svibnja 2019. godine i to prema sljedećem rasporedu:

 • 27., 28. i 29. svibnja u vremenu od 7,00 do 17,00 sati,
 • 30. i 31. svibnja u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

 

Obavijest se odnosi na upise u sljedeće programe:  

 1. Redoviti programi vrtića i jaslica – cjelodnevni i poludnevni boravak
 2. Program za djecu pripadnika nacionalne manjine (program na talijanskom jeziku pri vrtiću PO Stari grad Labin) – cjelodnevni i poludnevni boravak
 3. Redoviti program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi – cjelodnevni i poludnevni boravak

 

Dječji vrtić u njezi, odgoju i obrazovanju s djecom od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu primjenjuje i provodi:

 • humanističku koncepciju razvoja u skladu s dječjom prirodom čije su osnovne karakteristike: mješovitost odgojnih skupina; individualni pristup svakom djetetu; fleksibilno oblikovanje prostora u funkciji djetetova razvoja; bogatstvo ponuđenih materijala i poticaja; dječja sloboda kretanja, izbora materijala, prostora i partnera za aktivnosti; individualni rad i rad u manjim grupama; zadovoljavanje dječjih specifičnih interesa i potreba; organizacija dnevnog odmora (nije obvezan dnevni odmor); samoposluživanje pri obrocima; poticanje prirodnog učenja djece – samoučenje; rad na projektima; odgajatelj- refleksivni praktičar i istraživač odgojne prakse; partnerstvo s roditeljima
 • zdravu, pravilnu i kvalitetnu prehranu kroz četiri ili dva obroka (cjelodnevni i poludnevni boravak) pripremljenih na osnovu prijedloga jelovnika Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije – Pula, te kontroliranih četiri puta godišnje
 • implementaciju HACCP sustava u svim objektima
 • aktivnosti u sklopu Projekta Labin Zdravi grad “Zaštita zubi” i kontinuirani zdravstveni odgoj djece
 • odgojno obrazovni rad obogaćen elementima PATHS – RASTEM programa socijalnog i emocionalnog učenja predškolske djece
 • programe podrške roditeljstvu “Rastimo zajedno”, “Rastimo zajedno Plus” i “Klub očeva rastimo zajedno”
 • rekreativne aktivnosti tijekom godine – izleti, zimovanje, posjete, šetnje, pješačenja, druženja, Olimpijski festival dječjih vrtića
 • aktivnosti kulturno umjetničkog sadržaja – kazališne i kino predstave, posjete galeriji, muzeju, knjižnici, izložbama, učestvovanje u javnim nastupima
 • sudjelovanje u projektima s ciljem njegovanja ekološke osjetljivosti djece i očuvanja zavičajne baštine i tradicije (projekti Institucionalizacije zavičajne nastave)
 • kraće programe: sportska igraonica, rano učenje engleskog ili talijanskog jezika, glazbena igraonica
 • program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

Prijedlog liste reda prvenstva bit će objavljen na oglasnoj ploči matičnog Vrtića i na mrežnim stranicama Vrtića. Roditelji/skrbnici mogu izjaviti pismeni prigovor na objavljeni Prijedlog liste reda prvenstva u roku od osam (8) dana od objave liste.

Prigovor se u pisanom obliku dostavlja Povjerenstvu osobno ili putem pošte na adresu Vrtića – Prilaz Kršin 2, 52220 Labin ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu upisi@dvlabin.hr.

 

Dodatne informacije o upisima, Zahtjev za upis te web aplikaciju upisa možete pronaći u našoj kategoriji Upisi.

 

VESELIMO SE VAŠEM DOLASKU! 🙂