Održana interna edukacija o korištenju digitalnih kanala komunikacije

Privremeno ograničenje u bliskim fizičkim kontaktima s roditeljima te istovremena svjesnost o njihovoj važnosti, potaknuli su djelatnike našeg vrtića da se oslone na alternativne načine komunikacije kako bi i dalje mogli njegovati međusobne suradničke i partnerske odnose s roditeljima. Sukladno tome, naša je ustanova prepoznala potrebe odgojitelja za jačanjem digitalnih kompetencija koje, prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, predstavljaju jedne od osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Stoga je u vrtiću, oslanjajući se na vlastite odgojitelje i diseminaciju znanja unutar vlastitih “zidova”, inicirana edukacija pod nazivom “Zoom aplikacija”. Odgojiteljice Katarina Đapić, Stefani Kapel, Rea Radin i Dajana Milevoj svoja su znanja, spoznaje i iskustva o navedenoj aplikaciji objedinile u prezentaciju koju su prezentirale zainteresiranim kolegicama. Cilj edukacije bio je upoznati odgojitelje s osnovnim funkcijama aplikacije kao i mogućnostima održavanja roditeljskih sastanaka, individualnih informacija, seminara i radionica putem iste. Polaznice su time stekle nove kompetencije koje će im pomoći da im trenutno ograničenje fizičkih kontakata ne predstavlja prepreku već motivaciju u nastavku ostvarivanja  suradnje i partnerstva s roditeljima.