Pedagoginja vrtića napredovala u zvanje stručnog suradnika mentora

U Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju navodi se kako su odgojitelji i stručni suradnici obvezni stručno se usavršavati, te kako mogu napredovati u struci i stjecati položajna zvanja mentora i savjetnika. U srpnju je, na inicijativu ravnateljice vrtića, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge iz Agencije za odgoj i obrazovanje Mirjana Kazija posjetila naš vrtić te izvršila stručno-pedagoški uvid u dokumentaciju i neposredni odgojno obrazovni rad naše pedagoginje, mr.sc. Ljiljane Krušelj. Kako je uspješnost u neposrednom odgojno obrazovnom radu procijenjena kao izvrsna, stručno usavršavanje stručne suradnice vrednovano kao redovito, a za stručno-pedagoški rad prikupljeno 57 bodova (od potrebnih 7), viša savjetnica predložila je stručnu suradnicu pedagoginju u položajno zvanje stručnog suradnika mentora. Pedagoginja je prva djelatnica naše ustanove koja je napredovala u struci i stekla položajno zvanje mentora.

Ravnateljica Ivana Škopac je, uz čestitke, napomenula kako se nada da će ovo napredovanje biti motivacijski faktor ostalim djelatnicima, uključujući i nju osobno, za osobna napredovanja, jer samo ulaganjem u svoja postojeća znanja i vještine možemo doprinijeti podizanju ukupne kvalitete naše ustanove, uz želju da nam to bude zajednički cilj.

Čestitamo našoj pedagoginji! 🙂