Projekti

SUDJELOVANJE U PROJEKTU „INSTITUCIONALIZACIJA ZAVIČAJNOSTI U PREDŠKOLSKE USTANOVE ISTARSKE ŽUPANIJE“

Osnovni cilj projekta je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta odnosno uvođenje zavičajne nastave i tradicijske kulture u predškolske ustanove na području Istarske županije.

Glavne zadaće projekta predstavljaju prihvaćanje, razvijanje i njegovanje vrijednosti obitelji, zajednice i društva, upoznavanje kulturne i povijesne vrijednosti kraja u kojem djeca žive, očuvanje tradicije, poticanje interesa i radoznalosti djece prema prošlosti, povezivanju prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, iskustvenom učenju doživljavanja baštine i tradicije te poticanje istraživačkog duha djece.

Projekt se provodi tijekom cijele pedagoške godine kao rad na programima – sklopovima aktivnosti u oblikovanju odgojno obrazovnog procesa. Programi će se realizirati u vrtićima i izvan vrtića prema afinitetu odgojnih skupina i prema projektnom planu.

 

PROJEKT ZDRAVE PREHRANE

Pravilnom, kvalitetnom, raznovrsnom i kontroliranom prehranom prvenstveno se zaštićuje zdravlje djece, potiče njihov optimalni rast i razvoj i pridonosi stjecanju pozitivnih prehrambenih navika od najranije životne dobi. U našem vrtiću vodimo brigu da prehrana djece o kojoj vrtić skrbi bude raznovrsna, dobro planirana i izbalansirana. Od 1997. godine započela je intenzivnija suradnja sa ZZJZ IŽ Pula te se intenzivnije pristupilo uvođenju zdravijih namirnica, a prehrana djece u dječjem vrtiću provodi se i kontrolira prema zakonskim propisima i “Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjem vrtiću“.

Glavne zadaće projekta odnose se na obogaćivanje dječjih jelovnika i usklađivanje prehrane djece s novim prehrambenim preporukama, prilagođavanju prehrane djece preosjetljive na pojedine namirnice ili oboljele od raznih kroničnih bolesti, djece s teškim nutritivnim alergijama, kao i prilagođavanje vjerskim zahtjevima. Edukacijom djece, roditelja i odgojitelja pridonosimo promicanju uravnotežene prehrane i unapređivanju kvalitete prehrane s ciljem održavanja dobrog zdravlja i sprječavanja bolesti povezanih s načinom prehrane. Kao vrtić koji vodi računa o oralnom zdravlju djece potičemo djecu na što raniju konzumaciju čvrste abrazivne hrane čime preventivno djelujemo na razvoj čeljusne muskulature i sprječavamo karijesnu bolest zuba. Svakom djetetu u našem vrtiću omogućena je kvalitetna i raznovrsna prehrana koja se kontrolira u stručnim institucijama.

 

PROJEKT ZAŠTITE ZUBA

Glavni cilj projekta predstavlja promociju oralnog zdravlja te prevenciju i smanjenje oralnih bolesti. Kroz promociju oralnog zdravlja radimo na podizanju razine svijesti i poticanju odgovornosti za zdravlje zuba kao pretpostavke za dobro opće zdravlje kod svih sudionika odgojno obrazovnog procesa – djece, roditelja i odgojitelja. Prevencija podrazumijeva četkanje zubića već u jasličkoj dobi, tj. nakon druge godine djetetova života, preventivne i ciljane stomatološke preglede te fluoridaciju zubi kod djece predškolaca.

Projekt je osmišljen u suradnji s „Labin-zdravim gradom“ i provodi se od 2007. godine, a voditeljica i koordinatorica projekta je dr. Božena Vutuc Franković.

 

SUDJELOVANJE U PROJEKTU “ŠKOLE ZA AFRIKU”

“Škole za Afriku” zajednička je inicijativa UNICEF-a, Zaklade “Nelson Mandela” i Hamburškog društva za promoviranje demokracije i međunarodnog prava, pokrenuta 2005. godine u Cape Townu. Od 2008. Godine Ured UNICEF-a za Hrvatsku, u suradnji sa zainteresiranim odgojno-obrazovnim institucijama, prikuplja sredstva za program Škole za Afriku. Njime se djeci iz 13 afričkih zemalja želi podržati ostvarenje jednog od temeljnih prava – prava na obrazovanje.

Naša djeca na zanimljiv način imaju priliku učiti o dječjim pravima i pomoći kroz organiziranje različitih aktivnosti prikupljanja sredstava za pomoć svojim vršnjacima na Madagaskaru. Novac koji prikupe upotrijebit će se za izgradnju i obnovu škola te sanitarnih prostorija, opskrbu pitkom vodom, nabavu knjiga i dodatnu edukaciju školskog osoblja. Posebna briga vodit će se o djevojčicama koje su više od dječaka uskraćene za mogućnost obrazovanja. Sudjelovanjem u programu potičemo kod djece empatiju, solidarnost i međusobno pomaganje, vrijednosti koje je važno poticati i njegovati od najranije dobi.