Različitost je šarena poput proljeća

Kada pomislimo na proljeće, najčešće pomislimo na cvijeće, livade, sunce i toplo vrijeme. Da je proljeće vrtić, cvijeće bi bila djeca, livada naši objekti, sunce djelatnici koji brinu o djeci, a toplina ono što se rađa iz naših odnosa.

Kao što je cvijeće raznoliko i svaki cvijet raste i razvija se svojim tempom, tako rastu i razvijaju se i naša djeca. Pojedina djeca rastu sporije i trebaju više naše pomoći, ali bez njihovih cvjetova naša livada ne bi bila toliko divna i toliko šarena.

Upravo su o tome pričale jučer naše „Vjeverice“ iz područnog odjeljenja Vrećari, koje znaju da datum 21.3. ima svoju simboliku jer predstavlja 3 kopije 21. kromosoma što je genetska specifičnost osoba sa sindromom Down. A Down sindrom jedan je od najčešćih genetskih odstupanja koje uzrokuje različite probleme u psihofizičkom razvoju djeteta.

Stoga su „Vjeverice“ obukle rasparene čarapice koje simboliziraju našu različitost. Obilježavanjem Svjetskog dana sindroma Down potičemo na veće poštivanje prava ljudi s Downovim sindromom, među kojima je i pravo na inkluziju u redovne odgojno-obrazovne ustanove.

Različite čarapice nosimo…
… jer volimo svu djecu.
… da im pokažemo da smo im prijatelji.
… da im pokažemo šumicu i livadu gdje se mi igramo i radimo kućicu od trave.
… jer želimo biti svi isti. ❤