Skip to main content

Antropometrijsko mjerenje djece

Rast i razvoj djeteta osnovni su pokazatelji ocjene djetetova zdravlja, a krivulje rasta predstavljaju važan “alat” u praćenju rasta i razvoja. Zdrava djeca, uz optimalne životne uvjete, tijekom prvih godina života uglavnom prate određenu vlastitu krivulju, koja je paralelna određenoj krivulji rasta.  Dijete predškolske dobi u prosjeku dobiva 2 kg godišnje i naraste oko 4-5 cm godišnje. Svaki veći pomak prema višim ili nižim centilima krivulja može biti prvo upozorenje da postoje neki konstitucijski ili stečeni problemi, npr. endokrinološka bolest ili gladovanje. Za djecu s određenim prirođenim poremećajima rasta npr. Down sy. ili Turnerov sy. postoje posebne krivulje koje uzimaju u obzir tjelesne osobitosti djeteta.

 

Svjetska zdravstvena organizacija je od 1997.-2003. godine provodila istraživanje na 8440 zdrave dojene djece iz 6 zemalja: Brazil, Gana, Indija, Norveška, Oman i SAD. Uvjet je bio da su djeca zdrava, dojena, majke nepušači, da je gestacijska dob djeteta od 37-42 tjedana te da djeca žive u povoljnim socioekonomskim uvjetima. Djeca su praćena, a kao rezultat bilježenja dobivenih podataka nastale su nove krivulje i računalni program Anthro i Anthro plus koji nam omogućuje praćenje djece.

 

Zdravstvene voditeljice prošle su posebnu edukaciju i provode antropometrijsko mjerenje djece u jaslicama i vrtiću dvaput godišnje i to u listopadu – jesensko mjerenje i u travnju – proljetno mjerenje. Uzimajući u obzir da svako dijete individualno pratimo kroz njegove podatke, pratimo i stanje skupine kao i stopu pretilosti u pedagoškoj godini općenito. U našem vrtiću od 2010.g stopa pretilosti iznosi 2-3% . Potrebno je da ukupna stopa bude ispod 5%. U nekim dijelovima RH stopa pretilosti djece predškolske dobi je zabrinjavajuće visoka čak i do 10%.

 

Ukoliko kao skupina imamo problem prekomjerne težine ili pretilosti tada zajednički u suradnji sa  pedagoginjom, psihologinjom i odgojiteljicama pristupamo problemu i sa tom skupinom se pojačano radi tjelesni odgoj te projekti s temama vezanim uz prehranu i kretanje jer nam je primarni cilj preventivno djelovanje.

 

Svaki roditelj na kraju pedagoške godine dobije povratnu informaciju o antropometrijskom mjerenju njegovog djeteta te ukoliko postoje određena odstupanja dogovore se individualne konzultacije kod zdravstvene voditeljice. Vrlo je važno individualno pristupiti svakom djetetu jer samo zajedno možemo pronaći rješenje za svaki problem.

 

Svi podaci i sve spomenute studije mogu se preuzeti s mrežnih stranica SZO – a http:/who.int/childgrowth/en.

 

Nadija Žufić Rudan, zdravstvena voditeljica