Skip to main content

Zašto četkamo zube u vrtiću?

Jedan od veoma važnih ciljeva u našem dječjem vrtiću predstavlja briga o oralnom zdravlju. “Labin – Zdravi grad” je 2007. godine izradio sliku zdravlja Grada Labina i tada su određeni najvažniji prioriteti za različita područja zdravstvene skrbi. Uvidjelo se kako je oralno zdravlje djece vrlo zapostavljeno i raširenost karijesa među djecom velika te je izrađena […]

Više

Briga o zdravlju u dječjem vrtiću

O zdravlju djece u vrtiću posebno se brine zdravstvena voditeljica. To je osoba koja je završila studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu i ima kompetencije da se brine o zdravlju djece, prehrani, vrši antropometrijsko mjerenje djece, brine o kronično bolesnoj djeci, vrši praćenje pobola djece, vodi individualne zdravstvene kartone djeteta, kontrolira procjepljenost, nadzire provođenje HACCP sustava, […]

Više

Kako prehrana, kretanje, san, preventivne aktivnosti i kultura zdravlja u vrtiću utječu na rast i razvoj vašeg djeteta

Prehrana djeteta Svako dijete za svoj cjeloviti razvoj treba imati uravnoteženu prehranu. Prehrana djeteta je zdrava ako svaki dan dijete konzumira mlijeko i mliječne proizvode, kruh i zamjene za kruh, meso i zamjene za meso, voće, povrće i vodu. Ako djetetu bilo što iz ovih namirnica nedostaje onda prehrana ne može zadovoljiti djetetove potrebe. Svakako […]

Više