Skip to main content

“Hoditi i zdravi biti”

Da bi dijete predškolske dobi zadovoljilo temeljne ljudske potrebe za zdravim psihofizičkim rastom i razvojem, mora zadovoljiti potrebu za kretanjem. Tjelesno vježbanje i zdravlje usko su povezani te je važno stvarati naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja i kretanja, a hodanje je zapravo najjeftiniji i najprirodniji oblik kretanja.

Znate li da tjelesna aktivnost povoljno utječe na sve komponente zdravlja – tjelesnu, motoričku, kognitivnu i socijalnu? Znate li da smo mi svaki dan sve teži i da nas sjedilački način života naprosto preuzima? Stoga, željeli smo u našem ovogodišnjem zdravstvenom projektu cijelu godinu posvetiti važnosti kretanja za naše zdravlje. Znamo da je hodanje dostupno svima, i naš moto je “Hoditi i zdravi biti”. Time se priključujemo našem Zavodu za javno zdravstvo koji stalno promovira kretanje i tjelesno vježbanje.

U vrtiću smo to zamislili na način da uz svakodnevno kretanje i tjelesno vježbanje imamo i aktivnosti sa zdravstvenom voditeljicom gdje ćemo govoriti o sustavu organa za kretanje, kostima i mišićima, bolestima nekretanja te kako čuvamo naše kosti i mišiće. Također, vježbat ćemo zajedno te odlaziti na zrak po svim vremenskim uvjetima.

U ranoj predškolskoj dobi potrebno je u vrtiću svakodnevno osigurati uvjete za provođenje tjelesnih aktivnosti i slobodne dječje igre. Također, kod djece predškolske dobi naglašena je biološka potreba za kretanjem te je preporučljivo kretanje na otvorenom tri do četiri sata dnevno sa prekidima.

I stoga, šetajte i vi sa svojom djecom, iskoristite vrijeme boravka u prirodi jer samo tako ćemo omogućiti sebi i djeci zdrav i cjeloviti razvoj!

Nadija Žufić Rudan, zdravstvena voditeljica