Obavijest o upisima za pedagošku godinu 2017./2018.

Temeljem članka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, članka 17. Statuta Dječjeg vrtića te članka 23. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića donosi

O B A V I J E S T
o upisu djece u jaslice/vrtić za pedagošku 2017./2018. godinu

 

Građanima Grada Labina i Općina Raša, Sveta Nedelja i Kršan omogućava se podnošenje prijava za upis djece u periodu

od 18. svibnja do 23. svibnja 2017. godine

 

Zahtjeve za upis sa potrebnom dokumentacijom možete preuzeti na stranicama www.dvlabin.hr i www.labin.hr ili podignuti u sjedištu Dječjeg vrtića, Prilaz Kršin 2, Labin od 15. svibnja 2017. godine od 7,00 do 15,00 sati.

 

Upisi će se obavljati u Centralnom vrtiću Labin, Prilaz Kršin 2, u programe i boravak:

1. Redoviti programi vrtića i jaslica – cjelodnevni i poludnevni boravak
2. Program za djecu pripadnika nacionalne manjine (program na talijanskom jeziku pri vrtiću PO Stari grad – Labin) – cjelodnevni i poludnevni boravak
3. Redoviti program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi – cjelodnevni i poludnevni boravak

 

Dječji vrtić u njezi, odgoju i obrazovanju s djecom od navršene godine dana do polaska u Osnovnu školu primjenjuje i provodi:

• humanističku koncepciju razvoja u skladu s dječjom prirodom čije su osnovne karakteristike: mješovitost odgojnih skupina; individualni pristup svakom djetetu; fleksibilno oblikovanje prostora u funkciji djetetova razvoja; bogatstvo ponuđenih materijala i poticaja; dječja sloboda kretanja, izbora materijala, prostora i partnera za aktivnosti; individualni rad i rad u manjim grupama; zadovoljavanje dječjih specifičnih interesa i potreba; organizacija dnevnog odmora (nije obvezan dnevni odmor); samoposluživanje pri obrocima; poticanje prirodnog učenja djece – samoučenje; rad na projektima; odgajatelj- refleksivni praktičar i istraživač odgojne prakse; partnerstvo s roditeljima
• zdravu, pravilnu i kvalitetnu prehranu kroz četiri ili dva obroka (cjelodnevni i poludnevni boravak) pripremljenih na osnovu prijedloga jelovnika Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije – Pula, te kontroliranih četiri puta godišnje
• implementaciju HACCP sustava u svim objektima
• aktivnosti u sklopu Projekta Labin Zdravi grad “Zaštita zubi” i kontinuirani zdravstveni odgoj djece
• odgojno obrazovni rad obogaćen elementima PATHS – RASTEM programa socijalnog i emocionalnog učenja predškolske djece
• rekreativne aktivnosti tijekom godine – izleti, zimovanje, posjete, šetnje, pješačenja, druženja, Olimpijski festival dječjih vrtića
• aktivnosti kulturno umjetničkog sadržaja – kazališne i kino predstave, posjete galeriji, muzeju, knjižnici, izložbama, učestvovanje u javnim nastupima
• sudjelovanje u projektima s ciljem njegovanja ekološke osjetljivosti djece i očuvanja zavičajne baštine i tradicije (projekti Institucionalizacije zavičajne nastave)
• kraće programe: sportska igraonica, rano učenje engleskog ili talijanskog jezika, glazbena igraonica
• program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

 

Prijavu možete preuzeti ovdje.

RADUJEMO SE VAŠEM DOLASKU!