Outdoor classroom day

Dana 04.11.2021. odgojna-obrazovna skupina „Loptice“ je prvi put sudjelovala u obilježavanju globalne kampanje Outdoor classroom day-a. Istoimena kampanja ima za cilj potaknuti istraživanje i igru na otvorenom prostoru.

Kao i svakoga dana, izašli su u šetnju šumom i započeli „Šumsku potragu“. Na samom početku djeca su dobila zadatke pronaći šumske posebnosti (list, cvijet, grana, deblo, gljive, paukova mreža, kukci..), klasificiranje po veličini i širini (lišće, grančice). Pronalaženjem šumskih posebnosti, naišli smo na neistražen šumski put.

Djeca su promatrala okolinu, a zatim je N.V. upitala „A što je to?“.

To je ono što jedu krave.“- rekao je dječak V.B.

Ona pokošena trava.“- dodao je dječak R.K.

To su bile bale sijena. Iako nama odraslima bale sijena ne izgledaju kao poticaj za učenje, „Lopticama“ su one pružile novo iskustvo i time omogućile nadograđivanje znanja. Djeca su se susrela s početnom matematikom; brojevima (brojanje bala sijena) i geometrijom (oblik), ali i težinom (guranje bala sijena). Djeca su međusobno raspravljala kakve je boje sijeno, kako ono nastaje i tko ga konzumira. Uz sve navedeno, razvijali su socijalne vještine (pomaganje pri penjanju) i biotičke motoričke vještine (penjanje, spuštanje, hodanje, trčanje, savladavanje prepreka).

„Loptice“ su već odavno shvatile da soba dnevnog boravka nije jedino mjesto istraživanja i razvijanja vještina, stoga svakodnevno žive Outdoor classroom day.