Predstavili smo se na 9. Stručnom skupu predškolskih ustanova Istarske županije

U organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, dana 17. listopada 2018. g. održan je 9. stručni skup predškolskih ustanova Istarske županije. Skup se održao u Svečanoj dvorani Tone Peruško na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, a u cilju prenošenja znanja i iskustava te rješavanja problema s kojima se suočavaju predškolske ustanove. Predstavljeni su projekti vezani za psihofizički razvoj djece s teškoćama u razvoju i dobrobiti tjelesne aktivnosti kod predškolske djece.

Kao i svake godine, i naš se vrtić predstavio s primjerom dobre prakse, a tema je bila „Unaprjeđenje kvalitete zadovoljavanja dječjih potreba primjerenom organizacijom dnevnog odmora.“ Iskustvo našeg vrtića prezentirala je vrtićka pedagoginja mr.sc. Ljiljana Krušelj, a naglasak je bio na individualnim potrebama djece za dnevnim odmorom te načinima na koje nastojimo unaprijediti našu pedagošku praksu.