Predstavili smo se na Festivalu zavičajnosti u Svetvinčentu

Istarska županija je 2014. godine pokrenula Projekt zavičajne nastave u predškolskim ustanovama, a sljedeće su se godine pridružile osnovne pa zatim i srednje škole. Interes za projekt je od samoga početka bio iznimno velik pa je broj prijavljenih ustanova neprestano rastao, a prije pandemije, odnosno pedagoške godine 2019./2020. prijavilo se 22 vrtića, 45 osnovnih škola i 23 srednje škole, što je gotovo stopostotni odaziv odgojno-obrazovnih institucija na području Istarske županije. Cilj projekta je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta, odnosno uvođenje zavičajne nastave i tradicijske kulture u predškolske ustanove te osnovne i srednje škole na području Istarske županije, te čuvanje svog regionalnog bogatstva i naše regionalne posebnosti.

Zavičajna nastava je temeljena na dobrovoljnosti sudjelovanja učenika i nastavnika te projektno – istraživačkom radu radu, a najvažniji ciljevi su da djeca steknu znanja o svom zavičaju, upoznaju njegovu jedinstvenost i grade zavičajni identitet. Posebna se pažnja posvećuje govorima, tj. dijalektima te lokalnoj i regionalnoj povijesti, običajima i tradiciji, kojima zbog globalizacije prijeti odumiranje. Rad na zavičajnim temama je potreba kojom se i u odgojnom i obrazovnom smislu može raditi s učenicima s ciljem uočavanja i prihvaćanja zavičaja kroz njegovu tisućljetnu interkulturalnost i multikulturalnost.

Od 2015. godine održavaju se festivali zavičajnosti, kao jednodnevna događanja posebno za vrtiće, osnovne i srednje škole.

U Svetvinčentu se 18. lipnja 2021. održao Festival zavičajnosti za vrtiće Istarske županije – Regione Istriana za pedagošku godinu 2019./2020. i nastavak početkom 2020./2021. godine u kaštelu Morosini Grimani u Svetvinčentu. U organizaciji ovog događaja sudjelovali su Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana, Općina Svetvinčenat i DV Balončić iz Svetvinčenta.

Nakon otvorenja Festivala Zavičajnosti i predstavljanja vrtića domaćina, slijedila su predstavljanja i analize ostvarenih projekata 20 istarskih predškolskih ustanova koje su sudjelovale u projektu na temu „Istra u očima djece – što nas povezuje kao susjede“ i kojima su podijeljene zahvalnice za sudjelovanje. Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin na Festivalu je predstavljala naša pedagoginja mr.sc. Ljiljana Krušelj.

Naš vrtić sudjeluje u Projektu implementacije zavičajnog odgoja Istarske županije od samog pokretanja projekta, a ove je godine na Festivalu zavičajnosti predstavljeno ostvarenje projekata „Gušti i odori našega kraja“, „Zatancajmo i zakantajmo po naše“ i „Dijalektalni govor u svakodnevnom radu s djecom“ koje su provodile odgojne skupine „Leptirići“ iz PO Vinež pod vodstvom odgojiteljica Lane Glavičić i Nede Blašković i „Loptice“ iz Centralnog vrtića pod vodstvom odgojiteljica Aleksadre Dermit i Izabele Belić Gergorić.

Mnogobrojnim aktivnostima s djecom ostvarivan je postavljeni cilj –  njegovanje zavičajnog identiteta djece upoznavanjem i očuvanjem elemenata tradicije i baštine kraja u kojem djeca žive, a osnovne postavljene bitne zadaće bile su: njegovanje dijalektalnog govora, poticanje interesa i radoznalosti djece za prošlost svog kraja, upoznavanje kulturno-povijesne vrijednosti kraja u kojem djeca žive, upoznavanje djece s ljekovitim i samoniklim biljem ovog kraja i njegovom korisnošću za zdravlje, te upoznavanje djece s običajima i načinom života i rada ljudi nekad.