Projekt „Sigurnije škole i vrtići“ u Republici Hrvatskoj

Dragi naši roditelji, želimo Vas obavijestiti kako se naš vrtić u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem uključio u projekt „Sigurnije škole i vrtići“.
Cilj projekta je poboljšati znanja i ojačati kompetencije djece, odgojitelja, roditelja kao i ostalih sudionika za teme pripreme na izvanredne situacije, prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti u školama i vrtićima.
Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa izradila je 2019. godine novu Procjenu rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku i identificirali su tri osnovna rizika u koje je potrebno prioritetno ulagati:
1.    Rizici od poplava izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela
2.    Potresi
3.    Požari otvorenog tipa
Izvanredni događaji nastupaju potpuno neočekivano bilo kada i bilo gdje. Osvješćivanje i širenje znanja o tome što možemo očekivati i kako se što bolje pripremiti iznimno je važan korak u izgradnji otpornijeg društva koje će se lakše i s manjim posljedicama suočavati s izazovima koji takvi događaji nose sa sobom.
Za provedbu projekta koristimo platformu Hrvatskog Crvenog križa na kojoj su dostupne informacije, prezentacije, upitnici te razne aktivnosti i radionice s uputama za izvođenje programa s djecom.
Projekt će se provoditi tijekom cijele pedagoške godine i u njemu će sudjelovati 16 vrtićkih skupina. Aktivnosti su započele odgojne skupine „Loptice“ i „Kapljice“ na temu „Potres“. Odgojiteljice su vrijedno i kvalitetno pripremile djecu za aktivnost  te kao uvod djeci je pročitana priča „Gospodin Potres u vrtiću“, a potom su na već spomenutoj platformi Crvenog križa odgledali „Kvizotres“ koji ih je na zabavan način educirao o tom što treba raditi u kojoj situaciji za vrijeme potresa, a što nikako nije preporučljivo. Zatim su slušali i o tektonskim pločama, a tu su im tešku lekciju njihove vrijedne odgojiteljice i zdravstvena voditeljica nastojale približiti i demonstrirati na maketi naselja. Na taj su način djeca imala priliku u sigurnoj okolini vidjeti što se događa za vrijeme trajanja potresa. Dotaknuli su se i važnosti očuvanja i održavanja objekata u kojima živimo kako bi bili što sigurniji za stanovanje i što otporniji na potrese. Nakon teorije, uslijedio je i praktični dio – proveli su vježbu pravilnog ponašanja za vrijeme trajanja potresa u raznim situacijama. Za kraj, sva su djeca nagrađena slikovnicom na obrađenu temu. Rad djece i odgojitelja priveo se kraju završnim velikim plakatom koji je izložen u našem vrtiću.
Tim prvim segmentom ovog opsežnog projekta zaslužili smo i svoje prve bodove na putu ka Potvrdi o „Sigurnom vrtiću“.
Pozivamo Vas da podržite svoju djecu u ovogodišnjem projektu te da učite zajedno s nama!