Tjelesna aktivnost – svakodnevna potreba predškolske djece

Jedna od bitnih zadaća razvojnog plana Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2018./19. godinu je djelovanje na razvijanju vještina i potreba za trajnom tjelesnom aktivnošću. Ostvarenje ove bitne zadaće zamišljeno je u obliku projekta koji je započeo početkom veljače ove godine edukacijom za odgojitelje vrtića i jaslica.

Medicinska sestra Dolores Eškinja Kos kao vanjska suradnica prezentirala je odgojiteljima temu o zdravlju stopala, dok su zdravstvena voditeljica Nadija Žufić Rudan i pedagoginja Ljiljana Krušelj sa zdravstvenog i pedagoškog stanovišta iznijele važnost i potrebu razvijanja vještina i potreba za trajnom tjelesnom aktivnošću, te iznijele hodogram aktivnosti i zadataka za odgojitelje kako bi se projekt kvalitetno provodio i ostvario.

Kod djece vrtićke dobi naglasak je na intenziviranju kretanja i tjelesnog vježbanja, a kod jasličke djece na djelovanju na diferenciranju pokreta mišića za svladavanje grubomotoričkih i finomotoričkih aktivnosti, tj. na povećanju sposobnosti jasličke djece da svrsishodno koriste svoje tijelo za ostvarenje niza različitih zadataka.

Projekt će trajati do kraja pedagoške godine i obilovati nizom aktivnosti stručnjaka, odgojitelja, djece i roditelja – sve sa ciljem usvajanja zdravih životnih navika intenziviranjem kretanja, vježbanja i usavršavanjem motoričkih sposobnosti djece.

Tekst o opravdanosti potrebe razvijanja svijesti o važnosti tjelesnog kretanja, kao i opis tjelesnih aktivnosti i razvoja motorike djece predškolske dobi možete pročitati ovdje.