Djelatnici

Ravnateljica: Ivana Škopac

Pedagoginja: mr.sc. Ljiljana Krušelj
Psihologinja: Anna Goreta Giannini
Zdravstvena voditeljica: Nadija Žufić Rudan

Tajnica voditeljica računovodstva: Tamara Skira
Administrativno-računovodstvena radnica: Sanja Rašuo

 

Odgojitelji

Centralni vrtić

Zorica Belušić
Jadranka Brenčić
Karmen Brezac
Aleksandra Dermit
Izabela Belić Gergorić
Ana Klobas
Danijela Dobrić
Katarina Filipović
Doris Gobo Jelčić
Nives Kamenar
Tena Rudolf
Melita Škopac

PO Jaslice

Ivana Baćac (zamjena: Ivana Bilić)
Tamara Benčić Stubičar
Bojana Blašković (zamjena: Andrea Vlačić Bastijanić)
Dajana Dobrić
Lina Franković
Besima Hamzić
Jasna Honović Peruško (zamjena: Virna Čekada)
Ivona Kiršić
Biljana Kvalić
Katerina Licul (zamjena: Petra Krnjus)
Aida Murtić Hodžić
Ivana Nikić
Ines Pažin
Rea Radin
Sabina Tutiš Tubaković (zamjena: Monika Zulijani)
Nataša Zahtila (zamjena: Dajana Milevoj)

PO Rabac

Katarina Đapić
Tina Šegan

PO Raša

Leina Buršić
Nerea Buršić
Vincencija Dimc Smajić
Martina Havić
Ileana Juričić
Sanja Živić

PO Stari Grad

Ingrid Mileta
Iris Vlačić

PO Vinež

Neda Blašković
Snježana Desančić
Lana Glavičić
Ivana Višnjić

PO Vrećari

Sanja Belušić Santaleza
Stefani Kapel
Kitty Matošić
Tea Miletić Jurada
Sanja Peršić Verbanac
Martina Petrinčić
Silvija Stojšić
Leana Verbanac Batelić

 

Kuhinja

Centralni vrtić

Glavni kuhar: Jadranka Klobas
Kuhar: Anesa Begović
Ekonom kuhar: Senada Diminić
Pomoćna kuharica: Ljiljana Šumberac
Pomoćna kuharica: Ana Mitrović
Pomoćna kuharica: Silvija Faraguna

PO Vrećari

Glavni kuhar: Luca Žgaljardić

 

Domar-vozač-ložač

Graziano Bratičić (Zamjena: Damir Dermit)
Filip Kiršić

 

Servirke – spremačice

Centralni vrtić

Spremačica: Vesna Poldrugovac
Spremačica: Mirjana Pranić Matić

PO Jaslice

Servirka-spremačica: Sanja Jugovac
Servirka-spremačica: Grozdana Batelić
Spremačica: Biserka Višković
Spremačica: Sabira Bijelić
Spremačica: Mediha Botić

PO Raša

Servirka-spremačica: Jasmina Gibanica
Spremačica: Ermina Omeragić

PO Stari Grad

Servirka-spremačica: Biserka Milevoj

PO Rabac

Servirka-spremačica: Saima Begović

PO Vinež

Servirka-spremačica: Giovanna Benković
Spremačica: Mirsada Subašić

PO Vrećari

Servirka-spremačica: Lorena Velikanja Gobo
Spremačica: Dolores Grdić