Djelatnici

Ravnateljica: Irene Smoković

Pedagog: mr.sc. Ljiljana Krušelj
Psiholog: Anna Goreta Giannini
Zdravstvena voditeljica: Nadija Žufić Rudan

Tajnik voditelj računovodstva: Tamara Skira
Administrativno-računovodstveni radnik: Sanja Rašuo

 

Odgojitelji

Centralni vrtić

Izabela Belić Gergorić
Zora Belušić
Sanja Belušić Santaleza
Tamara Benčić Stubičar
Mirjana Blažina
Dajana Dobrić
Danijela Dobrić
Doris Gobo Jelčić
Nives Kamenar
Tena Rudolf
Aleksandra Rumin
Ines Sutil

PO Jaslice

Ingrid Dobrić
Matea Ferboković
Katarina Filipović
Lina Franković
Ileana Juričić
Stefani Kapel
Ivona Kiršić
Ana Klobas
Ester Miletić
Aida Murtić Hodžić
Ivana Nikić
Aleksandra Smolić Batelić
Ivana Škopac
Melita Škopac
Sabina Tutiš Tubaković
Nataša Zahtila

PO Rabac

Katarina Đapić
Tina Šegan

PO Raša

Nerea Buršić
Snježana Desančić
Vincencija Dimić Smajić
Tena Dobrić
Mirjana Franković
Rea Radin

PO Stari Grad

Leina Buršić
Katerina Licul
Ingrid Mileta
Iris Vlačić

PO Vinež

Neda Blašković
Lana Glavičić
Kitty Matošić
Silva Šutar Vujičić

PO Vrećari

Jadranka Brenčić
Sanja Peršić Verbanac
Martina Petrinčić
Silvija Stojšić
Ivana Višnjić
Danijela Zandel Jajčević

Kuhinja

Centralni vrtić

Glavni kuhar: Jadranka Klobas
Kuhar: Anesa Begović
Ekonom kuhar: Senada Diminić
Pomoćna kuharica: Luca Žgaljardić
Pomoćna kuharica: Ana Mitrović

 

Domar-vozač/ložač: Graziano Bratičić
Domar-vozač/ložač: Filip Kiršić

 

Servirke – spremačice

Centralni vrtić

Spremačica: Silvija Faraguna
Spremačica: Đulijana Faraguna

PO jaslice

Servirka-spremačica: Marija Selimović
Servirka-spremačica: Sanela Osmić
Spremačica: Biserka Višković
Spremačica: Hidajeta Čandić

PO Raša

Servirka-spremačica: Ruža Jurkić
Spremačica: Biserka Milevoj

PO Stari Grad

Servirka-spremačica: Mirjana Belušić
Spremačica: Manuela Diacci

PO Rabac

Servirka-spremačica: Giovanna Benković

PO Vinež

Servirka-spremačica: Ljiljana Šumberac
Spremačica: Vesna Poldrugovac