Djelatnici

Ravnateljica: Irene Smoković

Pedagog: mr.sc. Ljiljana Krušelj
Psiholog: Anna Goreta Giannini
Zdravstvena voditeljica: Nadija Žufić Rudan

Tajnik voditelj računovodstva: Tamara Skira
Administrativno-računovodstveni radnik: Sanja Rašuo

 

Odgojitelji

Centralni vrtić

Zorica Belušić
Sanja Belušić Santaleza
Mirjana Blažina
Dajana Dobrić
Doris Gobo Jelčić
Jasna Honović Peruško
Nives Kamenar
Katerina Licul
Aleksandra Rumin
Ines Sutil
Melita Škopac
Ivana Višnjić

PO Jaslice

Danijela Dobrić
Matea Ferboković
Katarina Filipović
Lina Franković
Lana Glavičić
Besima Hamzić
Stefani Kapel
Ana Klobas
Ester Miletić
Tea Miletić Jurada
Aida Murtić Hodžić
Ivana Nikić
Sanja Peršić Verbanac
Tena Rudolf
Ivana Škopac
Sabina Tutiš Tubaković

PO Rabac

Tina Šegan
Katarina Đapić

PO Raša

Sonja Basanić
Gordana Bogdan
Nerea Buršić
Vincencija Dimić Smajić
Mirjana Franković
Nina Višković

PO Stari Grad

Ileana Juričić
Biljana Kvalić
Ingrid Mileta
Iris Vlačić

PO Vinež

Neda Blašković
Jadranka Brenčić
Ingrid Dobrić
Kitty Matošić
Silva Šutar Vujičić
Leana Verbanac Batelić

 

Kuhinja

Centralni vrtić

Glavni kuhar: Jadranka Klobas
Kuhar: Anesa Begović
Ekonom kuhar: Senada Diminić
Pomoćna kuharica: Luca Žgaljardić
Pomoćna kuharica: Ana Mitrović

 

Domar-vozač/ložač: Graziano Bratičić
Domar-vozač/ložač: Filip Kiršić

 

Servirke – spremačice

Centralni vrtić

Spremačica: Biserka Višković
Spremačica: Đulijana Faraguna

PO jaslice

Servirka-spremačica: Marija Selimović
Servirka-spremačica: Sanela Osmić
Spremačica: Biserka Milevoj
Spremačica: Hidajeta Čandić

PO Raša

Servirka-spremačica: Ruža Jurkić
Spremačica: Silvija Faraguna

PO Stari Grad

Servirka-spremačica: Mirjana Belušić
Spremačica: Manuela Diacci

PO Rabac

Servirka-spremačica: Giovanna Benković

PO Vinež

Servirka-spremačica: Ljiljana Šumberac
Spremačica: Vesna Poldrugovac