Pravni kutak

 

Pravilnici i akti vrtića

STATUT Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac

STATUT Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac 2019 – pročišćeni tekst

Protokoli postupanja u rizičnim situacijama u DV

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu 2019. – usklada s kolektivnim ugovorom

Kurikulum vrtića 2020.-2021.

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Izmjena i dopuna Pravilnika o radu

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV

Odluka o načinu korištenja službenih vozila

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin

Odluka o smjernicama rada u DV “Pjerina Verbanac” Labin u stanju epidemije bolesti COVID-19

Protokol prevencije i postupanja u situaciji zaraze koronavirusom (COVID-19) u Dječjem vrtiću

Izmjene i dopune Protokola prevencije i postupanja u situaciji zaraze koronavirusom (COVID-19) u Dječjem vrtiću od 8. svibnja 2020.g.

ll. Izmjene i dopune Protokola prevencije i postupanja u situaciji zaraze koronavirusom (COVID-19) u Dječjem vrtiću od 8. svibnja 2020.g.

lll. Izmjene i dopune Protokola prevencije i postupanja u situaciji zaraze koronavirusom (COVID-19) u Dječjem vrtiću od 8. svibnja 2020.g.

HZJZ i MZO – Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

 

Godišnji programi i izvješća

Godišnji plan i program 2020.-2021.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića za 2019.-2020.

 

Financije

BILJEŠKE UZ FIN IZVJEŠTAJE 2017-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC BIL ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC OBVEZE ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC PR-RAS ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC LABIN

OBRAZAC P-VRIO ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC RAS-funkcijski ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC

SPORAZUM O FINANCIRANJU REDOVNE DJELATNOSTI

DV OBRAZAC OBVEZE 2018.

DV OBRAZAC BIL 2018.

DV BILJEŠKE UZ OBRASCE

DV OBRAZAC RAS FINANCIJSKI 2018.

DV OBRAZAC P VRIO 2018.

DV OBRAZAC PR RAS 2018.

DV OBRAZAC OBVEZE 2019.

DV OBRAZAC BIL 2019.

DV OBRAZAC PR RAS 2019.

DV OBRAZAC RAS FINANCIJSKI 2019.

DV OBRAZAC P VRIO 2019.

DV BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2019.

PRORACUN 12-2019

Odluka o ekonomskoj cijeni programa Dječjeg vrtića za 2021. godinu

DV FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2020. – PRORAČUN

DV BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2020.

DV PLAN PRORAČUNA 2021. S PROJEKCIJAMA NA 2022. I 2023.

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU I KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA DV

 

Javna Nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – DV Pjerina Verbanac

DV – PLAN NABAVE ROBA RADOVA I USLUGA 2018

I DOPUNA PLANA ROBA RADOVA I USLUGA 2018
 II DOPUNA PLANA ROBA RADOVA I USLUGA 2018
III DOPUNA PLANA ROBA RADOVA I USLUGA 2018
IV DOPUNA PLANA ROBA RADOVA I USLUGA 2018
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA – ČELNIK
DV – PLAN NABAVE ZA 2019.
DV – PLAN NABAVE ZA 2020.
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA – RAVNATELJ
DV – PLAN NABAVE ROBE RADOVA I USLUGA ZA 2021.

 

Natječaji

Natječaj odgojitelj/ica neodređeno radno vrijeme

Natječaj odgojitelj/ica određeno radno vrijeme

Natječaj stručni/a suradnik/ca pripravnik/ca edukacijski rehabilitator/ica

Natječaj pomagač/ica (asistent/ica) za dijete s teškoćama u razvoju – 20 sati tjedno

Natječaj pomagač/ica (asistent/ica) za dijete s teškoćama u razvoju – 16 sati tjedno

Natječaj pomagač/ica (asistent/ica) za dijete s teškoćama u razvoju – 12 sati tjedno

Natječaj pomoćni/a kuhar/ica – servir/ka neodređeno radno vrijeme

Natječaj spremač/ica neodređeno radno vrijeme

Natječaj spremač/ica određeno radno vrijeme

 

Pristup informacijama

Katalog informacija DV

Odluka o ustroju Kataloga informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

 

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Drzavni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

 

Zapisnici Upravnog vijeća

Zaključci 37. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci 38. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci 39. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci 40. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci 41. sjednice Upravnog vijeća