Pravni kutak

 

Pravilnici i akti vrtića

STATUT Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o izmjenama  i dopunama Pravilnika o radu

Sigurnosno-zaštitini i preventivni program

Protokoli postupanja u rizičnim situacijama u DV
Pravilnik o radu

Pravilnik o radu 2019. – usklada s kolektivnim ugovorom

Kurikulum vrtića 2022.-2023.

Kurikulum vrtića 2021.-2022.

Kurikulum vrtića 2020.-2021.

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Izmjena i dopuna Pravilnika o radu

Odluka o načinu korištenja službenih vozila

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin

Odluka o smjernicama rada u DV “Pjerina Verbanac” Labin u stanju epidemije bolesti COVID-19

Protokol prevencije i postupanja u situaciji zaraze koronavirusom (COVID-19) u Dječjem vrtiću

Odluka o uvođenje posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova
HZJZ i MZO – Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

Izmjene i dopune Protokola prevencije i postupanja u situaciji zaraze koronavirusom (COVID-19) u Dječjem vrtiću od 8. svibnja 2020.g.

ll. Izmjene i dopune Protokola prevencije i postupanja u situaciji zaraze koronavirusom (COVID-19) u Dječjem vrtiću od 8. svibnja 2020.g.

lll. Izmjene i dopune Protokola prevencije i postupanja u situaciji zaraze koronavirusom (COVID-19) u Dječjem vrtiću od 8. svibnja 2020.g.

HZJZ i MZO – Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića

Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti u Dječjem vrtiću na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda na zdravlje

 

Godišnji programi i izvješća

Godišnji plan i program 2022.-2023.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića za 2021.-2022.

Godišnji plan i program 2021.-2022.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića za 2020.-2021.
Godišnji plan i program 2020.-2021.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića za 2019.-2020.

 

Natječaji

Natječaj – odgajatelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Natječaj – odgajatelj/ica na određeno, puno radno vrijeme za pedagošku godinu 2022/2023

Natječa – pomagač-ica (asistent) za dijete s teškoćama u razvoju, 12 sati tjedno, za pedag. god. 2022./2023.

Natječaj – spremač-ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, za ped.god. 2022./2023.

 

 

Financije

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2022

 

DV – PRORAČUN  12-2022- Obrasci financijskih izvještaja

 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2021

 

DV IZVJEŠĆA 2021

DV PLAN PRORAČUNA 2022. S PROJEKCIJAMA NA 2023. I 2024.

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU I KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA DV

DV PLAN PRORAČUNA 2021. S PROJEKCIJAMA NA 2022. I 2023.

DV BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2020.

DV FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2020. – PRORAČUN

ODLUKA O EKONOMSKOJ CIJENI PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA ZA 2021. GODINU

PRORACUN 12-2019

DV BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2019.

DV OBRAZAC P VRIO 2019.

DV OBRAZAC RAS FINANCIJSKI 2019.

DV OBRAZAC PR RAS 2019.

DV OBRAZAC BIL 2019.

DV OBRAZAC OBVEZE 2019.

DV OBRAZAC PR RAS 2018.

DV OBRAZAC P VRIO 2018.

DV OBRAZAC RAS FINANCIJSKI 2018.

DV BILJEŠKE UZ OBRASCE

DV OBRAZAC BIL 2018.

DV OBRAZAC OBVEZE 2018.

SPORAZUM O FINANCIRANJU REDOVNE DJELATNOSTI

OBRAZAC RAS-funkcijski ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC P-VRIO ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC PR-RAS ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC LABIN

OBRAZAC OBVEZE ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC BIL ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC

BILJEŠKE UZ FIN IZVJEŠTAJE 2017-DV PJERINA VERBANAC

 

Javna Nabava

DV – PLAN NABAVE ROBE RADOVA I USLUGA ZA 2023.
DV – PLAN NABAVE ROBE RADOVA I USLUGA ZA 2022.
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA – RAVNATELJ
DV – PLAN NABAVE ZA 2020.
DV – PLAN NABAVE ZA 2019.
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA – ČELNIK
IV DOPUNA PLANA ROBA RADOVA I USLUGA 2018
III DOPUNA PLANA ROBA RADOVA I USLUGA 2018
 II DOPUNA PLANA ROBA RADOVA I USLUGA 2018

I DOPUNA PLANA ROBA RADOVA I USLUGA 2018

DV – PLAN NABAVE ROBA RADOVA I USLUGA 2018

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – DV Pjerina Verbanac

 

 

Pristup informacijama

Katalog informacija DV

Odluka o ustroju Kataloga informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

 

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Drzavni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

 

Zapisnici Upravnog vijeća

Zaključci 51. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 50. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 49. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 48. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 47. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 46. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 45. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 44. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 43. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 42. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 41. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 40. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci 39. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 38. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 37. sjednice Upravnog vijeća