Pravni kutak

 

Pravilnici i akti vrtića

STATUT Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o izmjenama  i dopunama Pravilnika o radu

Sigurnosno-zaštitni i preventivni program

Protokoli postupanja u rizičnim situacijama u DV
Pravilnik o radu

Pravilnik o radu 2019. – uskladba s kolektivnim ugovorom

Kurikulum vrtića 2022.-2023.

Kurikulum vrtića 2021.-2022.

Kurikulum vrtića 2020.-2021.

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Izmjena i dopuna Pravilnika o radu

Odluka o načinu korištenja službenih vozila

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin

Odluka o prijemu i davanju priopćenja Županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti u DV “Pjerina Verbanac” Labin

Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića

Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti u Dječjem vrtiću na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda na zdravlje

 

Godišnji programi i izvješća

 

Godišnji plan i program 2023.-2024.g.

 

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića za 2022.-2023.g.

 

 

Godišnji plan i program 2022.-2023.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića za 2021.-2022.

Godišnji plan i program 2021.-2022.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića za 2020.-2021.
Godišnji plan i program 2020.-2021.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića za 2019.-2020.

 

Natječaji

 

Natječaj – kuharica na neodređeno, puno radno vrijeme

Natječaj – odgojiteljica na određeno, puno radno vrijeme

 

Financije

 

-Odluka o ekonomskoj cijeni programa Dječjeg vrtića za 2024. g.

 

 

DV – Obrazloženje financijskog plana 2024.

 

 

DV – Plan proračuna 2024.

 

 

DV – Bilješke uz financijska izvješća 2023.

 

 

DV – Obrasci financijskih izvještaja 2023.

 

 

 -Odluka o ekonomskoj cijeni programa Dječjeg vrtića za 2023. g.

 

 

 IZMJENE PLANA PRORAČUNA  2023

 

 

DV – PRORAČUN  12-2022- Obrasci financijskih izvještaja

 

 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2022

 

DV – PRORAČUN  12-2022- Obrasci financijskih izvještaja

 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2021

 

DV IZVJEŠĆA 2021

DV PLAN PRORAČUNA 2022. S PROJEKCIJAMA NA 2023. I 2024.

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU I KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA DV

DV PLAN PRORAČUNA 2021. S PROJEKCIJAMA NA 2022. I 2023.

DV BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2020.

DV FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2020. – PRORAČUN

ODLUKA O EKONOMSKOJ CIJENI PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA ZA 2021. GODINU

PRORACUN 12-2019

DV BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2019.

DV OBRAZAC P VRIO 2019.

DV OBRAZAC RAS FINANCIJSKI 2019.

DV OBRAZAC PR RAS 2019.

DV OBRAZAC BIL 2019.

DV OBRAZAC OBVEZE 2019.

DV OBRAZAC PR RAS 2018.

DV OBRAZAC P VRIO 2018.

DV OBRAZAC RAS FINANCIJSKI 2018.

DV BILJEŠKE UZ OBRASCE

DV OBRAZAC BIL 2018.

DV OBRAZAC OBVEZE 2018.

SPORAZUM O FINANCIRANJU REDOVNE DJELATNOSTI

 

Javna Nabava

 

DV – PLAN NABAVE ROBE RADOVA I USLUGA ZA 2024.

 

I. IZMJENE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA 2023 – DV Pjerina Verbanac

 

DV – PLAN NABAVE ROBE RADOVA I USLUGA ZA 2023.

 

I. DOPUNE PLANA NABAVE 2022 – DV Pjerina Verbanac

 

DV – PLAN NABAVE ROBE RADOVA I USLUGA ZA 2022.
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA – RAVNATELJ
DV – PLAN NABAVE ZA 2020.
DV – PLAN NABAVE ZA 2019.
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA – ČELNIK

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – DV Pjerina Verbanac

 

Pristup informacijama

Katalog informacija DV

Odluka o ustroju Kataloga informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

 

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

 

Zaključci Upravnog vijeća

 

Zaključci 29. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 28. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 27. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 26. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 25. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 24. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 23. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 22. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 21. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 20. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 19. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 18. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 17. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 16. sjednice Upravnog vijeća

 

Zaključci 15. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 14. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 13. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 12. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 11. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 10. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 9. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 8. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 7. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 6. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 5. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 4. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 3. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 2. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 1. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 59. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 58. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 57. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 56. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 55. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 54. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 53. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 52. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 51. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 50. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 49. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 48. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 47. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 46. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 45. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 44. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 43. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 42. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 41. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 40. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci 39. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 38. sjednice Upravnog vijeća
Zaključci 37. sjednice Upravnog vijeća