Predstavili smo se na 15. Državnoj smotri projekata građanskog odgoja i obrazovanja u Zadru

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje od 15. – 17. svibnja 2019. godine u Zadru je održana Državna smotra projekata u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Naš se vrtić na smotri predstavio projektom „Naš lepi Labin – dječjim očima kroz povijest Labina” kojeg su tijekom ove pedagoške […]

Više