Obavijest o rezultatima upisa – objavljena Konačna lista reda prvenstva

Obavještavamo cijenjene roditelje/skrbnike da je 3. srpnja 2019. godine Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin donijelo Konačnu listu reda prvenstva temeljem članka 17. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin. Konačna lista reda prvenstva objavljena je dana 5. srpnja 2019. godine na oglasnoj ploči matičnog Vrtića te na […]

Više