PO Vrećari

Zebrice

Odgojna skupina: mješovita vrtićka skupina
Odgojitelji: Tea Miletić Juradan i Virna Čekada
Broj djece: 21

Pingvini

Odgojna skupina: mješovita vrtićka skupina
Odgojitelji: Silvija Stojšić i Ljiljana Tadić Komadina
Broj djece: 20

Sovice

Odgojna skupina: starija jaslička skupina
Odgojitelji: Leana Verbanac Batelić i Sanja Peršić Verbanac
Broj djece: 15

Bombončići

Odgojna skupina: mješovita vrtićka skupina
Odgojitelji: Andrea Bastijanić i Roberta Pulić
Broj djece: 19