Održana edukacija kuhinjskog osoblja

U dvorani Centralnog vrtića održana je edukacija kuhinjskog osoblja na temu upravljanja HACCP dokumentacije i mogućih izvora i prevencije opasnosti, koju su vodile djelatnice Zavoda za javno zdravstvo. Naše tehničko osoblje svakodnevno ispunjava potrebnu dokumentaciju kako bi se poslovi obavljali prema planu i unaprijed organiziranoj strukturi rada. Kuhinjski poslovi i poslovi posluživanja hrane zahtijevaju posebnu […]

Više

Zašto mješovite odgojne skupine u vrtiću?

Iako praksa organizacije odgojnih skupina u kojima borave djeca različite dobi u svijetu ne predstavlja novinu te su mnogim istraživanjima dokazane njezine dobrobiti, u nas nerijetko još uvijek izazivaju zabrinutost roditelja i izvor su mnogih nedoumica. Najčešći strah roditelja mlađe djece predstavlja kako će se njihovo dijete snaći među velikima, a roditelja starije djece da li […]

Više

Sretan početak nove pedagoške godine!

Danas, 1. rujna, u našem je vrtiću službeno započela nova pedagoška godina. Nakon kraće ili dulje pauze ili pak po prvi puta 220 djece u društvu svojih najmilijih krenulo je u Dječji vrtić. Sljedeći tjedan novoupisana djeca nastavljaju s adaptacijom, a očekujemo i povratak ostalih „starih“ mališana, pa bi tako broj djece koja borave u […]

Više