Upisi

Ovdje možete pronaći Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin, Zahtjev za upis te obrazac s podacima o novoupisanom djetetu za djecu vrtićkog uzrasta.

Obrazac ispunjava roditelj/skrbnik djeteta te istog donosi na inicijalni intervju kojeg članovi Stručnog tima vrtića provode s roditeljima/skrbnicima novoupisane djece. Obrazac ne popunjavaju roditelji/skrbnici djece jasličkog uzrasta.

Upisi se raspisuju u mjesecu svibnju, a obavijest o raspisivanju upisa biti će izvještena u našoj rubrici “Novosti”.

 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za upise

Odluka Povjerenstva za upise o Prijedlogu liste reda prvenstva

 

Konačna lista reda prvenstva – JASLICE LABIN

Konačna lista reda prvenstva – SVI-OBJEKTI (Osim PO Jaslice Labin)

 

Obavijest o upisima u vrtić za pedagošku godinu 2018./2019.

Pravilnik o upisima u Dječji vrtić Pjerina Verbanac 2018

Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić 2018

Obrazac s podacima o novoupisanom djetetu – za vrtićku djecu