Đaci prvaci!

Nova pedagoška godina započela je za djecu jasličke i vrtićke dobi, ali i one školske dobi. Djeca iz nekadašnje skupine “Loptice”, a sada odgojno-obrazovne skupine “Rika”, odlučili su pozdraviti svoje prijatelje koji su već krenuli u školu. Toga dana uzbuđenje je bilo na vrhuncu: “Idemo vidjeti Sorena!”- kaže Kiara.“Tamo nam je i Erin”- ubacuje se […]

Više

Obavijest

Na temelju odluke o izmjeni i dopuni odluke o demografskim mjerama (KLASA:021-05/21-01/119 URBROJ:2144/01-01-21-1) Grada Labina, roditelji čije dvoje ili više djece istovremeno pohađa ustanovu Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin i imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Labina, oslobođeni su plaćanja troškova sufinanciranja boravka za drugo i svako iduće dijete u vrtiću. U svrhu ostvarivanja toga […]

Više

Sretan početak nove pedagoške godine!

Danas, 1. rujna, u našem je vrtiću službeno započela nova pedagoška godina. Nakon kraće ili dulje pauze ili pak po prvi puta 364 djece u društvu svojih najmilijih krenulo je u Dječji vrtić. Sljedeći tjedan novoupisana djeca nastavljaju s adaptacijom, a očekujemo i povratak svih naših „starih“ mališana, pa bi tako broj djece koja borave […]

Više