Ravnateljici vrtića potvrđen novi mandat

Ivana Škopac ponovno je imenovana za ravnateljicu Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin.

Dosadašnji četverogodišnji mandat obilježile su važnije novine, a odnosile su se na proširenje kapaciteta temeljem preuzimanja DV-a “Gloria” i otvaranje nove jasličke skupine u PO Rabac.

Nadalje, zapošljavanjem edukacijskog rehabilitatora, pravnika, dodatnog odgojiteljskog i tehničkog osoblja te pomoćnika za rad s djecom s TUR-om, povećao se broj zaposlenika te je svakom djetetu s TUR-om omogućen osobni asistent.

Uvela se internacionalizacija ustanove kroz odobrene Erasmus + programe, putem kojih se odgojitelji educiraju u državama EU-a i time primjenjuju primjere dobre europske prakse u radu, što predstavlja temelj u provedbi suvremenog odgojno – obrazovnog rada poput provedbe STEAM-a, outdoora i održivog razvoja u odgojno – obrazovnim skupinama.
Dobivena je verifikacija na Montessori program.

Više od 163.000,00 eura uloženo je u uređenje prostorno – materijalnih uvjeta, digitalizaciju i opremanje didaktikom.

Kroz FLAG-ove i LAG-ove projekte uloženo je više od 38.000 eura u opremanje kuhinje Centalnog vrtića, te u odgojno – obrazovne aktivnosti kao i materijale za rad.

Pozornost se usmjerila na podizanje međusobne suradnje kao i kvalitete odgojno – obrazovnog rada. Uvođenjem Zajednica učenja i provedbe refleksije vlastitog odgojno – obrazovnog rada odgojitelja, jačaju se kompetencije i njeguje međusobna suradnja.

Ivana Škopac započinje s novim mandatom 24. rujna ove godine.