Uspješno proveden projekt “Istra u očima djece – djeca čuvari nematerijalne kulture”

U organizaciji Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost IŽ u pedagoškoj 2022./2023. godini ostvarivao se Projekt implementacije zavičajne nastave u predškolske ustanove IŽ pod naslovom „Istra u očima djece – djeca čuvari nematerijalne kulture“.

Radna skupina za implementaciju zavičajnosti organizirala je edukaciju uključenih odgojitelja kroz tri modula na kojima su se upoznavali s istraživačkim učenjem, foto i video dokumentiranjem u projektu te prezentirali dokumentirane situacije iz odgojnih skupina.

U Projekt se uključio Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ sa dvije odgojne skupine. Sa željom da se djeci približi tradicija, kultura i nematerijalna i materijalna baština ovog kraja, odgojne skupine „Zlatne ribice“ iz PO Labin donji i „Le Olive“ iz PO Stari grad, posvetile su se neposrednom upoznavanju autohtonih tradicionalnih jela i načina njihove pripreme te na taj način i sa upoznavanjem života i rada ljudi nekad.

Aktivnosti odgojne skupine „Zlatne ribice“ bile su objedinjene pod naslovom „Kako su kuhale naše none“. Pripremali su i kušali jela koja su se spravljala vezano za tradiciju u određenom periodu godine. U kuhanje su se aktivno uključili i roditelji i nonići. Posjetili su istarsku konobu, gledali kako nastaje kruh pod crepnjom, kuhala se maneštra i pravili fuži. U božićno vrijeme pravile su se pasutice s broskvom i bakalarom. U vrijeme obilježavanja Dana rudara jeli su kovarsku marendu, a na izletu u Motovun, restoran „Kaštel“ im je priuštio i pljukance sa salsom. U vrijeme maskiranih fešti predstavili su se na mimohodu maskirani u kuhare.

„Le Olive“ su svoje kuharske aktivnosti nazvale „More na pijatu“. Kako samo ime kaže, orijentirali su se na plodove mora u kuharstvu. Upoznavali su morski svijet, pri posjeti ribarnici vidjeli su kako se čisti riba i upoznavali razne vrste, nono ribar pokazao im je kako se lovi riba i koji je ribarski pribor. Kušali su bakalar, kuhali i jeli riblju juhu, izrađivali riblju paštetu od tune, upoznali se sa važnosti maslinovog ulja u prehrani. Naravno da su u maskiranom mimohodu bili kostimirani kao ribice.

Tijekom trajanja projekta djeca su se kreativno likovno i govorno izražavala, proučavala literaturu i internetske izvore, a aktivno je bilo učestvovanje obitelji. Djeca su bila aktivna u pripremi raznih jela, dobro su prihvaćala nove okuse i uživala u kušanju svega što su pripremila.

U Žminju je 7. lipnja održan Festival zavičajnosti 2023. godine. Nakon prigodnog kulturno-umjetničkog programa, dodjela zahvalnica za sudjelovanje i knjiga,  svi uključeni u Projekt predstavili su pripremljenim prezentacijama rezultate rada u svojim odgojnim skupinama.

Slijedila je evaluacija predstavljenih projekata i domjenak u Čakavskoj kući gdje se mogla kušati domaća hrana obližnjih OPG – ova.