Obavijest o rezultatima upisa

Obavještavamo cijenjene roditelje/skrbnike da je 15. lipnja 2022. godine Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin donijelo Prijedlog liste reda prvenstva temeljem članka 16. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin. Temeljem članka 17. istog Pravilnika, dana 15. lipnja 2022. godine na oglasnoj ploči matičnog Vrtića te na mrežnim stranicama Vrtića objavljen je Prijedlog liste reda prvenstva.

Na Prijedlog liste reda prvenstva roditelji mogu izjaviti prigovor u roku od osam (8) dana od dana objave Prijedloga liste, odnosno najkasnije do 23. lipnja 2022. godine. Prigovor se u pisanom obliku dostavlja Povjerenstvu osobno ili putem pošte na adresu Vrtića – Prilaz Kršin 2, Labin s naznakom „za Povjerenstvo za upise – prigovor“.