Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige

Povodom Mjeseca hrvatske knjige u skupini Bubamare boravila je mama S.K.
koja je djeci prepričala zanimljivu priču o vještici Winnie.

Naime, Winnie vještica živi u crnoj kući, u njoj je sve crne boje,
stolice, stepenice, podovi i vrata. Problem je i što je mačak Wilbur,
Winnien mačak, također crn. Nakon priče smo realizirali igru pantomime
“Pretvori se u …(životinju)”. Zbog velikog interesa djece, mama Sonja
prepričala je i priču “Dugo putovanje maloga vuka”. To je razigrana
priča koja govori o prijateljstvu i međusobnom pomaganju! Bubamare su sa
velikim interesom slušala priče te se veselimo i budućim posjetama naših
roditelja.