Upoznajmo naše more: 360 vrtićaraca u sklopu EU projekta posjetilo pulski Aquarium

Prošlog tjedna naši su mališani u sklopu EU projekta „Upoznajmo naše more“ posjetili Aquarium Pula gdje su se educirali o gospodarski važnim vrstama riba i morskim organizmima te upoznali sa zastupljenim morskim vrstama našeg ribarstvenog područja.

Navedeni se projekt u Dječjem vrtiću provodi uz tehničku i logističku pomoć Grada Labina u sklopu mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a.

Posjet pulskom Aquariumu bio je logičan izbor za provedbu projekta, obzirom da se radi o prepoznatoj ustanovi, a posjetila su ga djeca vrtićkog uzrasta iz 8 odjeljenja (Centralni vrtić Labin, PO Vrećari, PO Vinež, PO Labin Donji, PO Raša, PO Rabac, PO Stari grad i engleske vrtićke skupine iz PO Jaslice) te prošla edukativni program radionice pod nazivom „Plava škola“ u sklopu koje su ih edukatori upoznali s gospodarski važnim vrstama riba i beskralješnjacima s naglaskom na rakove deseteronošce. Ujedno su im se predstavili i raznovrsni ribarski alati te rastilišta za riblju mlađ.

U svojim su ručicama držali morsku zvijezdu, rakove i morske krastavce te proučili ostatak bogatog opusa koji ova institucija baštini. Upoznali su se i s organizmima sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana, brojnim tropskim vrstama ali i s utjecajem morskog otpada na okoliš i utjecajem plastike na hranidbenu mrežu u kojoj je sudionik i sam čovjek.

Ovo je prva aktivnost u sklopu EU projekta „Upoznajmo naše more“, koja je našoj djeci pružila jedno nezaboravno iskustvo, a do kraja tekuće godine u planu je osmišljavanje i izrada tematsko-edukativne slikovnice, koja će sadržavati bogatu lokalnu ribarsku, pomorsku

i maritimnu baštinu ribarstvenog područja FLAG-a Alba.

Ukupna vrijednost prijavljenog  projekta je 147.335,69 kuna, a u 100% iznosu sufinanciran je sredstvima EU iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.