Uspješno završena provedba Erasmus+ projekta „Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta“

Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin u prošloj je godini u sklopu KA 1 Erasmus + projekta „Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta“ po prvi put sudjelovao u stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika kroz program Erasmus+ čije je financiranje omogućeno preko natječaja Agencije za mobilnost i programe EU.

U skladu s postavljenim bitnim zadaćama ustanove i u nastojanju unaprjeđenja kvalitete zadovoljavanja dječjih interesa i potreba, pet je odgojiteljica, stručne suradnice pedagoginja i psihologinja te ravnateljica, prisustvovanjem na šest tečaja nastojalo usavršiti svoje stručne kompetencije.

Odgojiteljice Katarina Đapić i Martina Petrinčić sudjelovale su na edukaciji „Taking Groups out of Doors“ u Portugalu. Na različitim lokacijama Parka prirode Cascaisa i Sintre stjecala su nova teorijska i praktična znanja o pedagogiji učenja na otvorenom, razvijale vještine vođenja na otvorenom i promišljale strategije učenja u prirodi. Smatraju da stečena iskustva obogaćuju polaznike novim idejama i znanjima i bogaćenje vlastite odgojno-obrazovne prakse, a time se podiže kvaliteta rada predškolske ustanove u cjelini.

Odgojiteljice Rea Radin i Silvija Stojšić u travnju su prisustvovale edukaciji u Assenu u Nizozemskoj pod nazivom „Creativity of Teaching and Training through Outdoor and Indoor activities“. Smatraju da je to iskustvo koje treba ponoviti te da je cilj njihove edukacije bio izazvati sebe na pomicanje vlastitih profesionalnih i osobnih granica.

Ravnateljica Ivana Škopac prisustvovala je na dva tečaja: „Public Speaking, Communication& Presentation Skills for Profesionals“ u St.Paul Bay-u na Malti i „Clear Leadership“ tečaju u Kopenhagenu u Danskoj. Kroz brojna predavanja i praktične radionice na prvom je tečaju ravnateljica imala priliku razvijati govorne i prezentacijske vještine, vještine podučavanja i pružanja podrške te vještine konverzacije za profesionalce usmjerenima na poboljšanje komunikacijskih i interakcijskih vještina komunikacije s javnošću i djelatnicima. Drugi je tečaj podrazumijevao usvajanje vještina vezanih za uspješno vođenje organizacije uz naglasak na međuljudskim odnosima i obrascima ponašanja u situacijama, razumijevanju i preispitivanju složenih odnosa i međudjelovanja uz diskusiju o osobnim vještinama managera uz problemske zadatke temeljem konkretnih iskustava. Ističe kako je posebno vrijedan bio rad u timovima uz dijeljenje iskustava na praktičnim primjerima.

U španjolskom gradu Malaga na tečaju „Inclusive Education“ sudjelovala je psihologinja Daniela Filinić.  Naglasak tečaja bio je na stjecanju vještina i tehnika koje se mogu koristiti za promociju inkluzije u radu s djecom uz razvijanje pozitivnih stavova prema različitostima i senzibilizaciju stručnjaka i djece o specifičnim potrebama djece. Dojmilo ju se upoznavanje slabosti i prednosti različitih obrazovnih sustava te iznošenje prijedloga i ideja za stvaranje efikasnijeg inkluzivnog okruženja za svu djecu s naglaskom na djeci s posebnim potrebama.

Pedagoginja Ljiljana Krušelj i odgojiteljica Danijela Dobrić u studenom su sudjelovale na sedmodnevnom tečaju „Smart Teachers Play More“ u Reykjaviku na Islandu. STPM kao nastavna metoda povezuje fizičke aktivnosti, akademske vještine, radost i motivaciju, društvene i osobne vještine i sposobnosti. S ciljem dobrobiti za odgojitelje i djecu svakodnevno aktivno su sudjelovale na upoznavanju pokretnih i inicirajućih igara, igara za poticanje razmišljanja i načina kako se akademski, osobni i društveni ciljevi mogu poučavati i unaprjeđivati kroz igre. Osim akademskog dijela tečaj je uključivao i upoznavanje Islanda uz mnoge izlete i razglede, kulturnu večer i upoznavanje islandskog školskog sustava. Doživjele su izuzetno profesionalno i osobno iskustvo na ovom izvrsnom tečaju uz profesionalno vođenje, upoznale prirodna bogatstva i prekrasne ljude i kulturu u kojoj dominira ekološka osviještenost uz korištenje prirodnih izvora energije.

Za sve sudionice mobilnosti ovo bogato Erasmus + iskustvo bilo je izuzetno vrijedno ne samo zbog stjecanja novih znanja i vještina koje su sudionice imale priliku steći, već i zbog upoznavanja kultura zemalja u kojima su boravile te povezivanja i međusobnog osnaživanja sudionika iz raznih zemalja.

Europska komisija od početka programa Erasmus+ naglašava važnost diseminacije i korištenja rezultata kao važnih kriterija uspješnosti projekata, njihove održivosti te opravdanosti ulaganja sredstava Europske unije. Stoga je tijekom mjeseca prosinca 2022. godine provedena diseminacija, kako na razini DV-a “Pjerina Verbanac” tako i za djelatnike Dječjeg vrtića “Kockica” iz Kršana.

Diseminacija je podrazumijevala predstavljanje vlastitih mobilnosti. Sudionici koji su prisustvovali diseminaciji imali su prilike saznati općenito o ERASMUS + projektima. Osim navedenog, predavačice su prenijele mnoštvo spoznaja, ekspertiza, znanja, iskustava ali i aktivnosti koje su imale priliku saznati na mobilnostima.

Sudionici diseminacije izrazili su zadovoljstvo prezentiranim aktivnostima i igrama koje će moći iskoristiti u vlastitom odgojno-obrazovnom radu s djecom, roditeljima i ostalim djelatnicima, a time i podignuti kvalitetu rada Dječjeg vrtića.

Obogaćene novim iskustvima i poletnom energijom koju nam je darovao Erasmus+ program, stručno i s veseljem sudjelovalo se u dijeljenju znanja s matičnim odgojiteljima, djecom i roditeljima te odgojiteljima i stručnim timom vrtića “Kockica” s kojim vrlo uspješno i kvalitetno surađujemo.