Unapređenje kulture ustanove

Kako bi se održavala pozitivna kultura ustanove, vrlo je važno kontinuirano ulagati u međuljudske odnose, dobru suradnju i komunikaciju. Uvažavanje predstavlja ključnu ulogu u stvaranju pozitivne organizacijske kulture kao i jačanje međusobnih odnosa, dok je zahvalnost jedna od provjerenih metoda za motiviranje zaposlenika, njihovo povećanje produktivnosti i predanosti poslu.

Kroz održano predavanje i radionice pod nazivom “Appreciative approach”, provedene od strane ravnateljice Ivane Škopac, osim što se razradio pristup koji se usredotočuje na snage ne slabosti, istaknule su se specifične vrijednosti ustanove, djelatnika, njihovih uvjerenja i očekivanja, te važnosti međusobnog uvažavanja, suradnje, pozitivnog pristupa i jačanja međuljudskih odnosa.

Glavnu komponentu predstavljala je zajednička kreacija strategije i njezinih specifičnih ciljeva u svrhu isticanja i daljnjeg stvaranja pozitivnih promjena jer put prema kvalitetnim promjenama predstavlja zajednički proces svih sudionika.