Zajednice učenja

Dječji vrtić mjesto je zajedničkog življenja djece i odgojitelja u kojem svi zajedno međusobno učimo i rastemo.
Cilj Zajednice učenja traganje je za novim rješenjima te orijentacija prema stalnim promjenama. U Zajednici učenja stvara se atmosfera povjerenja među odgojiteljima, razvija suradničko učenje temeljeno na refleksiji, gradi zajednička vizija, vrijednosti i ciljevi.
Početkom ove pedagoške godine po prvi put započeli smo s provođenjem Zajednice učenja u našoj ustanovi. Zajednice su vezane za sljedeće teme: projekt „1000 sati na otvorenom“ koju vodi Katarina Đapić, „Rano učenje engleskog jezika“ koju vodi Ivana Nikić, „STEM“ koju vodi pedagoginja te Zajednica učenja za odgojitelje koji u skupinama imaju djecu s teškoćama u razvoju, koju vodi psihologinja.
Navedenim načinom učenja odgojitelji imaju priliku razmjenjivati dosadašnja iskustva i izazove s kojima se susreću, educirati se, stvarati bolju međusobnu suradnju, pružati si međusobnu potporu i podršku, nadograđivati postojeća znanja i time podizati ukupnu kvalitetu rada naše predškolske ustanove.