Skip to main content

Zdravstveni odgoj u prosincu i siječnju

Poštovani roditelji, u prosincu smo zdravstveni odgoj u jasličkim skupinama započeli edukacijom djece o važnosti meda u prehrani te koristima koje dobivamo redovitom konzumacijom meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Edukacija se pomno planira za svaku odgojnu skupinu u dogovoru s matičnim odgojiteljicama, kako bi sam proces usvajanja znanja o blagodatima meda bio zabavan i poučan. […]

Više

Zdravstveni odgoj u studenom

U mjesecu studenome aktivnosti zdravstvenog odgoja provodile su se u PO Vinež u sve tri odgojne skupine: Krijesnice, Leptirići i The Angels. Odgojne skupine Krijesnice i Leptirići nastavile su s prošlogodišnjim projektom „Nadzirano četkanje  – Suho četkanje zubi“ u vrtiću kao pilot projekt Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo s organiziranom edukacijom o provođenju projekta. Navedeni […]

Više

Zdravstveni odgoj u rujnu i listopadu

Zdravstveni odgoj za mjesec rujan i listopad obuhvaćao je antropološko mjerenje djece  i edukaciju o važnosti higijene ruku kroz radionicu „Pravilno pranje ruku“. Primarna svrha radionice je bila edukacija djece o važnosti provođenja pravilne higijene ruku kao i higijene općenito koju je potrebno  usvojiti već u ranom djetinjstvu kao prevenciju od širenja mnogih bolesti-od obične […]

Više

“Hoditi i zdravi biti”

Da bi dijete predškolske dobi zadovoljilo temeljne ljudske potrebe za zdravim psihofizičkim rastom i razvojem, mora zadovoljiti potrebu za kretanjem. Tjelesno vježbanje i zdravlje usko su povezani te je važno stvarati naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja i kretanja, a hodanje je zapravo najjeftiniji i najprirodniji oblik kretanja. Znate li da tjelesna aktivnost povoljno utječe na sve […]

Više

Antropometrijsko mjerenje djece

Rast i razvoj djeteta osnovni su pokazatelji ocjene djetetova zdravlja, a krivulje rasta predstavljaju važan “alat” u praćenju rasta i razvoja. Zdrava djeca, uz optimalne životne uvjete, tijekom prvih godina života uglavnom prate određenu vlastitu krivulju, koja je paralelna određenoj krivulji rasta.  Dijete predškolske dobi u prosjeku dobiva 2 kg godišnje i naraste oko 4-5 […]

Više

Zašto četkamo zube u vrtiću?

Jedan od veoma važnih ciljeva u našem dječjem vrtiću predstavlja briga o oralnom zdravlju. “Labin – Zdravi grad” je 2007. godine izradio sliku zdravlja Grada Labina i tada su određeni najvažniji prioriteti za različita područja zdravstvene skrbi. Uvidjelo se kako je oralno zdravlje djece vrlo zapostavljeno i raširenost karijesa među djecom velika te je izrađena […]

Više

Briga o zdravlju u dječjem vrtiću

O zdravlju djece u vrtiću posebno se brine zdravstvena voditeljica. To je osoba koja je završila studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu i ima kompetencije da se brine o zdravlju djece, prehrani, vrši antropometrijsko mjerenje djece, brine o kronično bolesnoj djeci, vrši praćenje pobola djece, vodi individualne zdravstvene kartone djeteta, kontrolira procjepljenost, nadzire provođenje HACCP sustava, […]

Više

Kako prehrana, kretanje, san, preventivne aktivnosti i kultura zdravlja u vrtiću utječu na rast i razvoj vašeg djeteta

Prehrana djeteta Svako dijete za svoj cjeloviti razvoj treba imati uravnoteženu prehranu. Prehrana djeteta je zdrava ako svaki dan dijete konzumira mlijeko i mliječne proizvode, kruh i zamjene za kruh, meso i zamjene za meso, voće, povrće i vodu. Ako djetetu bilo što iz ovih namirnica nedostaje onda prehrana ne može zadovoljiti djetetove potrebe. Svakako […]

Više