Skip to main content

Zdravstveni odgoj u veljači

U sklopu projekta Zavičajnosti Istarske Županije na temu „Ribarstvo“ u koji je uključena skupina Medvjedići,  zdravstvena voditeljica provela je aktivnost „Zašto je važno jesti ribu?“ za skupinu Medvjediće i njihove prijatelje iz skupine „Ribice“. U cilju što zornijeg prikaza pozitivnog učinka konzumacije ribe na čovjekov organizam i zdravlje, zdravstvena voditeljica  poslužila se plakatom izrađenim na temu, piramidom prehrane, radnim listićima i modelom ljudskog tijela  gdje su djeca s zanimanjem pratila prezentaciju, a za kraj su pokazali zavidno znanje na kvizu.

Skupina Bubamare je sudjelovala u radionici: „Usvajanje i ponavljanje zdravih higijenskih navika i upoznavanje s osnovama prve pomoći”.
Zdravstvena voditeljica poslužila se slikovnicom o medi Jurici koji je vodio djecu kroz različite svakodnevne situacije te tražio da promišljaju o mogućim pravilnim postupcima.  Prvi dio aktivnosti o usvojenim higijenskim navikama proveden je u obliku kviza a odgovori djece bili su više nego odlični!
U drugom dijelu aktivnosti upoznavali su se s osnovama pružanja prve pomoći za djecu i odgojitelje te ponavljali broj žurnih službi i vježbali poziv upomoć.  Bilo je edukativno i vrlo zabavno.

Velika pohvala našim Bubamarama na usvojenom znanju!