Pravni kutak

Pravilnici i akti vrtića

STATUT Djecjeg vrtica Pjerina Verbanac

Protokoli postupanja u rizičnim situacijama u DV

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada

Pravilnik o radu

Kurikulum vrtića 2017-2018

 

Godišnji programi i izvješća

Godišnji plan i program 2017-2018

Godišnje izvješće o radu DV za 2016-2017

 

Financije

BILJEŠKE UZ FIN IZVJEŠTAJE 2016-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC BIL ZA 2016-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC OBVEZE ZA 2016-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC PR-RAS ZA 2016-DV PJERINA VERBANAC LABIN

OBRAZAC P-VRIO ZA 2016-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC RAS-funkcijski ZA 2016-DV PJERINA VERBANAC

SPORAZUM O FINANCIRANJU REDOVNE DJELATNOSTI

 

Javna Nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – DV Pjerina Verbanac

DV- PLAN NABAVE ROBA RADOVA I USLUGA 2017

 

Natječaji

Trenutno nema objavljenih natječaja.

 

 

Pristup informacijama

Katalog informacija DV

Odluka o ustroju Kataloga informacija

 

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Drzavni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe