Skip to main content

Znanstvena pismenost u predškolskom odgoju i obrazovanju – STEM/STEAM/STREAM pristup

Kako razumjeti i upoznati dijete koje je stvoreno od stotine: stotine ruku, misli, načina za mišljenje, igranje, govorenje, za slušanje, čuđenje, voljenje, stotinu vesela za pjevanje i shvaćanje, stotinu svjetova za otkrivanje, za sanjarenje, stotinu načina za kretanje? (Malaguzzi)

 

Znanstvena pismenost označava temeljnu svrhu obrazovanja djece u području znanosti u vremenu njihovog ranog djetinjstva – to nije isključivo bavljenje sadržajima i problemima iz područja prirodnih znanosti, već podržavanje i njegovanje istraživačkog i otkrivačkog duha djece i njihovih potencijala i sposobnosti koje su stvar znanosti općenito – učiti o istraživanju na način da istražuju.

Danas ne postoji alternativa kada je riječ o tome trebaju li svi pojedinci u društvu biti znanstveno opismenjeni – aktivno i svjesno upravljanje prirodnim resursima i snalaženje u suvremenoj tehnologiziranoj civilizaciji zahtijeva da sve osobe budu znanstveno opismenjene.

Od stavova u znanosti razvijaju se: znatiželja, entuzijazam, motivacija, odgovornost, originalnost, neovisnost mišljenja, upornost, poštivanje dokaza, otvorenost uma, kritičko razmišljanje, divergentno mišljenje,…

U dokumentu Europske komisije, vezanim za strateško promišljanje obrazovanja, naglašava se da je od najranije dobi važno podjednako usvajati transferzalna i temeljna znanja i vještine iz prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM). Ta su znanja i vještine nužna za snalaženje u tehnološki ovisnom društvu i služe kao podloga za cjeloživotno učenje.

Republika Hrvatska je u kreiranju nacionalnih kurikuluma prihvatila Preporuke Europskog parlamenta i Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje u kojima znanstvena pismenost, uz matematičku i tehnološku pismenost, čini jednu od osam grupa ključnih kompetencija koje je potrebno razvijati u okviru odgojno-obrazovnog sustava.

Dijete rane dobi već prirodno posjeduje ono što je najvažnije za bavljenje znanošću, a poticanje razvoja znanstvene pismenosti može samo dalje podržavati i njegovati te prirodne potencijale djeteta.

Ni u jednom razdoblju života znatiželja nije tako intenzivna koliko u ranom djetinjstvu, a mašta i znatiželja su ono što pokreće nove ideje, aktivnosti, razmišljanja i postupke – dijete manipulira, tjelesno je aktivno, isprobava, stvara fikcije.

Mlađa djeca uče istražujući svijet oko sebe, uče čineći, promatrajući i sudjelujući u aktivnostima koje su sami ili u suradnji s prijateljima organizirali – u zajedničkim istraživačkim aktivnostima djeca uče u timskom radu, uče se i žive demokraciju odmalena

I zbog toga je s usmjeravanjem djeteta potrebno krenuti od najranije dobi. Klinci obožavaju učiti kroz zabavu, igru i pokuse, istraživati i isprobavati nove stvari. Svaki novi pokušaj ili pogreška dovedu ih do neke spoznaje zbog čega bolje razumiju svijet oko sebe. Sreća i sjaj u očima kada shvate ili savladaju nešto novo neprocjenjiva je, zbog čega taj njihov entuzijazam treba njegovati.

STEM, STEAM AND STREAM – to nije oprema već pristup

 

STEM edukacijski pristup obuhvaća učenje četiri područja (prirodne znanosti, informatika, inženjerstvo i matematika) na interdisciplinaran način koji ima svoju mjerljivu i jasnu primjenu. To bi značilo da, za razliku od obrazovanja koje je podijeljeno na predmete, STEM edukacija obuhvaća rješavanje određenog problema koristeći znanje iz svih ovih područja. Na ovaj način želi se poticati učenje koje nije u „ladicama“ i ne obuhvaća činjenice koje su u tu „ladicu“ spremljene, nego znanje koje znamo kada i kako koristiti.

STEAM elementima STEM-a dodaje ‘Umjetnost’, koji ima koristi od kreativnog i inovativnog razmišljanja potaknutog umjetnošću. Štoviše, umjetnost i humanističke znanosti pomažu podučavanju morala, vrijednosti, etike i odgovornosti. Povijest nam uvijek iznova pokazuje kako znanje i vještine u nedostatku empatije mogu biti uistinu pogubne. Stoga umjetnost čini rast i razvoj koji donosi STEM uključivim i održivim.

STREAM uključuje još jedan sloj u STEM i STEAM dodavanjem “Čitanja” u jednadžbu. Čitanje ili pismenost promiču kritičko mišljenje i kreativnost. Uvodeći čitanje kao temeljni element otkrivanja novog znanja, STREAM pruža dobro zaokruženo iskustvo učenja.

To znači pred djecu staviti zadatke koji potiču kombiniranje svih dosadašnjih znanja, kritičko razmišljanje, detaljnu analizu, logičko promišljanje, učenje kroz metodu pokušaja i pogreške, princip „uradi sam“, praktičan rad, argumentirane rasprave, poznavanje znanstvene metode (kako testirati pretpostavku) itd.

Često obuhvaća i timski rad, a kroz dobro postavljene zadatke STEM/STEAM/STREAM sadržaj predstavlja dobar (zahtjevan, ali djeci dostižan) omjer korištenja znanja i vještina. Kroz izazovne zadatke potiče se i strpljenje, upornost, preciznost, usmjerenost ka rješavanju problema unatoč preprekama.

STEM/STEAM/STREAM pristup u igri i učenju zasigurno će doprinijeti kognitivnom, ali i svim drugim segmentima razvoja vašeg djeteta, a vrlo je vjerojatno da će im osigurati i perspektivnu budućnost!

 

mr.sc. Ljiljana Krušelj, stručni suradnik pedagog mentor